Đen x JustaTee – Đi Về Nhà (M/V)

♪ Đường về nhà là vào tim ta, ♪. ♪ Dẫu nắng mưa gần xa. ♪. ♪ Thất bát, vang danh, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn chờ ta ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta ♪. ♪ Dẫu có muôn trùng qua. ♪. ♪ Vật đổi, sao dời, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn là nhà ♪. ♪ Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào

♪ Đường về nhà là vào tim ta, ♪. ♪ Dẫu nắng mưa gần xa. ♪. ♪ Thất bát, vang danh, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn chờ ta ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta ♪. ♪ Dẫu có muôn trùng qua. ♪. ♪ Vật đổi, sao dời, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn là nhà ♪. ♪ Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội ♪. ♪ Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi ♪. ♪ Như mọi đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài ♪. ♪ Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài ♪. ♪ Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà ♪. ♪ Biết có gì để mất, trước khi sẵn sàng mở quà ♪. ♪ Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá ♪. ♪ Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng giữ mình không xấu xa ♪. ♪ Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với Mai An Tiêm ♪. ♪ Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mãi an yên ♪. ♪ Ngoài kia phức tạp, như rễ má và dây mơ ♪. ♪ Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ ♪.

♪ Mang theo bao nao nức lên chiếc xe này ♪. ♪ Trọn một niềm thao thức suốt những đêm ngày ♪. ♪ Cùng dòng người trên phố mang sắc mai hương đào ♪. ♪ Tìm về nơi ấm êm ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta, ♪. ♪ Dẫu nắng mưa gần xa. ♪. ♪ Thất bát, vang danh, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn chờ ta ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta ♪. ♪ Dẫu có muôn trùng qua. ♪. ♪ Vật đổi, sao dời, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn là nhà ♪. ♪ Về ngôi nhà, có góc vườn nhiều chó nhiều gà ♪. ♪ Đám bạn nói con khó chiều ♪. ♪ Và lại thích gió trời hơn gió điều hoà ♪. ♪ Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may ♪. ♪ Về đưa ba ra chợ, mua cây đào cây mai về bày ♪. ♪ Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy ♪. ♪ Về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc thổi cái là bay ♪. ♪ Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non ♪. ♪ Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con ♪. ♪ Dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà ♪.

♪ Hạnh phúc chỉ đơn giản, là còn được về nhà ♪. ♪ Hạnh phúc, đi về nhà ♪. ♪ Cô đơn, đi về nhà ♪. ♪ Thành công, đi về nhà ♪. ♪ Thất bại, đi về nhà ♪. ♪ Mệt quá, đi về nhà ♪. ♪ Mông lung, đi về nhà ♪. ♪ Chênh vênh, đi về nhà ♪. ♪ Không có việc gì, vậy thì đi về nhà. ♪. ♪ đi về nhà, đi về nhà. ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta, ♪. ♪ Dẫu nắng mưa gần xa. ♪. ♪ Thất bát, vang danh, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn chờ ta ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta ♪. ♪ Dẫu có muôn trùng qua. ♪. ♪ Vật đổi, sao dời, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn là nhà ♪. ♪ Nhà có thể lớn có thể có thể không khang trang ♪. ♪ Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng ♪. ♪ Lớn lên làm người mong một tương lại xán lạn ♪. ♪ Cặm cụi cả đời không bao giờ thấy than van ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta, ♪. ♪ Dẫu nắng mưa gần xa. ♪. ♪ Thất bát, vang danh, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn chờ ta ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta ♪.


https://www.youtube.com/watch?v=vTJdVE_gjI0♪ Đường về nhà là vào tim ta, ♪. ♪ Dẫu nắng mưa gần xa. ♪. ♪ Thất bát, vang danh, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn chờ ta ♪. ♪ Đường về nhà là vào tim ta ♪. ♪ Dẫu có muôn trùng qua. ♪. ♪ Vật đổi, sao dời, ♪. ♪ Nhà vẫn luôn là nhà ♪. ♪ Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *